O asociaci

Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob (dále jen Asociace OCR) byla založena 22. 11. 2010 se sídlem v Brně, Radnická ulice 2, PSČ: 602 00, IČ: 72089423.

Cílem Asociace OCR je navrhovat a podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. Asociace OCR má zájem stát se dalším významným komunikačním kanálem mezi centrálními institucemi a regiony. Zakládajícími členy se staly organizace, které společně již dříve spolupracovaly nebo vzájemně již déle intenzivně komunikují: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Vysočina Tourism a Destinační společnost Východní Čechy. Jedná se o organizace s celokrajskou působností, působící mimo jiné na základě pověření či zřízení krajem. Je to typ organizací, se kterými počítá také připravovaný Zákon o cestovním ruchu ČR v rámci organizačního systému cestovního ruchu.

Asociace OCR vítá zapojení také dalších organizací cestovního ruchu s celokrajnou působností, které pracují na základě pověření či zřízení příslušným krajem. Pokud tato organizace splňuje podmínky uvedené v článku V. Stanov a má zájem vstoupit do Asociace OCR, může se obrátit na předsedkyni Asociace OCR nebo další z jejích členů.

Odběr novinek