O nás

Jsme asociace krajských organizací cestovního ruchu a krajských organizací destinačního managementu. Již více než 10 let pracujeme pro rozvoj cestovního ruchu v ČR.

blog

Novinky

Aktuality asociace
& našich členů

Co pro nás znamená

Naše poslání

Poslání

Informovanost (Pokračování textu…)

Vize

Spolupráce a kooperace (Pokračování textu…)

Cíl

Podpora (Pokračování textu…)

10
členů asociace
9
certifikovaných krajských DMO
74
% krajů České republiky
215
tisíc osob zaměstnaných v CR v roce 2021

Naši partneři

Certfikace DMO

To nejdůležitější o certifikaci organizací destinačního managementu

Hlavním cílem je zkvalitnění výkonu a efektivity činností v DMO v ČR a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost DMO.