Kontakty na členy

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Mgr. Petr Soukup

soukup@jccr.cz

+420 602 470 313

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava

Ing. Pavla Pelánová

 pelanova@ccrjm.cz

+420 604 310 486

Destinační společnost Východní Čechy

Mgr. Alena Horáková, BA (Hons)

a.horakova@vychodnicechy.info

+420 725 702 650

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Mgr. Zuzana Vojtová

zuzana.vojtova@vychodni-morava.cz

+420 577 043 900; +420 733 161 673

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Ing. Tomáš Čihák

tomas.cihak@vysocinatourism.cz

+420 732 650 158

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Mgr. David Karčmář

david.karcmar@mstourism.cz

+420 603 148 617

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Ing. Petr Židlický

zidlicky@zivykraj.cz

+420 354 222 243+ +420 736 650 129

Středočeská centrála cestovního ruchu

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Mgr. Radek Stojan

radek.stojan@centralaok.cz

+420 727 971 517