Sociální sítě členů

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava

Centrála cestovního ruchu – Jižní Moravy pečuje o informovanost lidí v kraji, aby věděli o všech příležitostech, které se jim v turistickém byznysu nabízejí. Připravují informační materiály a prezentují jižní Moravu směrem dovnitř i navenek.

https://www.facebook.com/Centr%C3%A1la-cestovn%C3%ADho-ruchu-Ji%C5%BEn%C3%AD-Morava-zspo-823974124300508/

ilovejiznimorava

i love jižní Morava

@milujumoravu – I love jižní Morava

Destinační společnost Východní Čechy

Hlavním předmětem Destinační společnosti Východní Čechy je realizace aktivit směřujících k rozvoji destinace Pardubického kraje na trhu cestovního ruchu.

https://www.facebook.com/vychodnicechy/

Východní Čechy

@Východní Čechy INFO

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jihočeská centrála cestovního ruchu hraje významnou úlohu v koordinaci a řízení cestovního ruchu v celém kraji. Především vytváří podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu.  Má za úkol vytvářet, řídit, koordinovat a rozvíjet atraktivní turistickou nabídku regionu a následně ji prezentovat na domácím i zahraničním trhu.

https://www.facebook.com/jihoceskacentralacestovnihoruchu

Jižní Čechy

Jižní Čechy

@Jižní Čechy

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.

https://www.facebook.com/vychodnimorava

Východní Morava

Východní Morava

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou nabídku Vysočiny.

https://www.facebook.com/vysocinaregion

vysocinaregion

Vysočina Tourism

@Vysočina Tourism

Moravian-SilesianTourism, s.r.o.

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. koordinuje destinační management a realizuje marketingové aktivity v České republice a zahraničí.  Jejich záměrem je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace. 

https://www.facebook.com/northmoravia

severnimorava_travel

North Moravia / Moravskoslezský kraj

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Destinační agentura pro Karlovarský kraj koordinuje veškeré aktivity v kraji. Připravuje propagační materiály a pečuje o informovanost návštěvníků, aby mohli využít plný potenciál Karlovarského kraje. Mimo jiné poskytuje informace o kongresové a incentivní turistice v kraji, zdrojích pro odborníky v cestovním ruchu i filmových kancelářích Karlovarského kraje.

https://www.facebook.com/ZivyKraj

zivykraj

Živý kraj

Středočeská centrála cestovního ruchu

Středočeská centrála cestovního ruchu propaguje cestovní ruch a turistické možnosti Středočeského kraje na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích. Do hlavní činnosti též spadá tvorba propagačních materiálů, poradenství v oblasti cestovního ruchu, provoz Turistického informačního centra SCCR i pořádání press tripů a farm tripů.

https://www.facebook.com/DestinaceStredniCechy

visitcentralbohemia

Středočeská centrála cestovního ruchu | Central Bohemia Tourist Board 

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje se zabývá veškerými aktivitami související s „destinačním managementem” a „destinačním marketingem”. Připravuje propagační a informační materiály. Prezentuje turistické zajímavosti jejich kraje.

https://www.facebook.com/Olomoucky.kraj.tourism

olomoucky_kraj_tourism

Olomoucký kraj Tourism

Olomoucký kraj