Sociální sítě členů

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava

Centrála cestovního ruchu – Jižní Moravy pečuje o informovanost lidí v kraji, aby věděli o všech příležitostech, které se jim v turistickém byznysu nabízejí. Připravují informační materiály a prezentují jižní Moravu směrem dovnitř i navenek.

https://www.facebook.com/TheSouthMoravia

ilovejiznimorava

i love jižní Morava

@milujumoravu – I love jižní Morava

xxx

Destinační společnost Východní Čechy

Hlavním předmětem Destinační společnosti Východní Čechy je realizace aktivit směřujících k rozvoji destinace Pardubického kraje na trhu cestovního ruchu.

https://www.facebook.com/vychodnicechy/

visiteastbohemia

Východní Čechy

@Východní Čechy INFO

xxx

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jihočeská centrála cestovního ruchu hraje významnou úlohu v koordinaci a řízení cestovního ruchu v celém kraji. Především vytváří podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu.  Má za úkol vytvářet, řídit, koordinovat a rozvíjet atraktivní turistickou nabídku regionu a následně ji prezentovat na domácím i zahraničním trhu.

https://www.facebook.com/jihoceskacentralacestovnihoruchu

Jižní Čechy

Jižní Čechy

@Jižní Čechy

xxx

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.

https://www.facebook.com/vychodnimorava

Východní Morava

Východní Morava

xxx

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou nabídku Vysočiny.

https://www.facebook.com/vysocinaregion

vysocinaregion

Vysočina Tourism

@Vysočina Tourism

xxx

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. koordinuje destinační management a realizuje marketingové aktivity v České republice a zahraničí.  Jejich záměrem je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace. 

https://www.facebook.com/northmoravia

severnimorava_travel

North Moravia / Moravskoslezský kraj

xxx

Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.

Destinační agentura pro Karlovarský kraj koordinuje veškeré aktivity v kraji. Připravuje propagační materiály a pečuje o informovanost návštěvníků, aby mohli využít plný potenciál Karlovarského kraje. Mimo jiné poskytuje informace o kongresové a incentivní turistice v kraji, zdrojích pro odborníky v cestovním ruchu i filmových kancelářích Karlovarského kraje.

https://www.facebook.com/ZivyKraj

zivykraj

Živý kraj

Karlovarskykraj

xxx

Středočeská centrála cestovního ruchu

Středočeská centrála cestovního ruchu propaguje cestovní ruch a turistické možnosti Středočeského kraje na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích. Do hlavní činnosti též spadá tvorba propagačních materiálů, poradenství v oblasti cestovního ruchu, provoz Turistického informačního centra SCCR i pořádání press tripů a farm tripů.

https://www.facebook.com/DestinaceStredniCechy

visitcentralbohemia

Středočeská centrála cestovního ruchu | Central Bohemia Tourist Board 

StredoceskyK

xxx

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje se zabývá veškerými aktivitami související s „destinačním managementem” a „destinačním marketingem”. Připravuje propagační a informační materiály. Prezentuje turistické zajímavosti jejich kraje.

https://www.facebook.com/Olomoucky.kraj.tourism

olomoucky_kraj_tourism

Olomoucký kraj Tourism

Olomoucký kraj

xxx

Centrála cestovního ruchu Královehradeckého kraje

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o. je destinační společnost založená Královéhradeckým krajem. Mezi její poradní orgány patří oblastní destinační společnosti, města a obce a profesní organizace.

https://www.facebook.com/hkregion.cz/

hkregion

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu

hkregion