O asociaci

Co je AOCR?

Asociace organizací cestovního ruchu, z.s. (dále jen AOCR) vznikla v roce 2011, kdy se Ministerstvo pro místní rozvoj poprvé začalo vážně zabývat přípravou Zákona o cestovním ruchu. Do přípravy Zákona byla zapojena řada oborových asociací včetně Asociace turistických regionů (oblastní a lokální DMO). Krajské destinační organizace měly zájem zapojit se do příprav Zákona, podpořit potřeby podnikatelů, zájmy krajů a dalších hráčů na poli cestovního ruchu a posílit zájmy turistických destinací. Zapojené subjekty si od připravovaného Zákona slibovaly legislativní oporu pro cestovní ruch, přehledné systémové řízení a financování rozvoje tohoto významného oboru. Cestovní ruch patřil v té době a dále až do března 2020 k významných hospodářským odvětvím. Zaměstnával více než 230 000 obyvatel země, čímž vytvářel 2,9 % HDP.


AOCR sdružuje organizace destinačního managementu s celokrajskou působností. V současné době se asociace skládá z 10 členů, kteří zastupují jednotlivé regiony. Jedná se tedy o více než 74% území České republiky. AOCR je aktivním členem České unie cestovního ruchu (ČUCR). Zástupci těchto organizací hrají významnou úlohu jako členové pracovní skupiny pro cestovní ruch při činnosti Asociace krajů České republiky. Vzhledem k odložené přípravě Zákona o cestovním ruchu na dobu neurčitou, byl ze strany MMR ve spolupráci s jeho příspěvkovou organizací CzechTourism nastaven, v rámci ekonomického přístupu k rozvoji cestovního ruchu, systém řízení a finanční podpory. Pravidla činnosti a certifikace DMO (organizací destinačního managementu), která byla vypracována na třech základních úrovních, národní, krajské a oblastní, přesně definují rozsah činností i povinností organizací na jednotlivých stupních. Zároveň také určují povinnosti komunikace, koordinace a kooperace v rámci činností, aby nedocházelo paralelními aktivitami ke zbytečnému plýtvání i tak nedostatečných finančních prostředků, ale naopak k jejich maximálnímu využití.


Role organizací destinačního managementu neztrácí na své důležitosti ani v současné době restartu cestovního ruchu v ČR. O to důležitější je koordinace aktivit, podpora partnerů, rozvoj turistických produktů, hledání nových informačních kanálů, koordinace nabídek, zajištění rozvoje udržitelného cestovního ruchu i poradenské činnosti.

Jsme tu pro cestovní ruch již více než 10 let!

xxx

Stanovy

Stanovy Asociace organizací cestovního ruchu jsou k dispozici:

xxx

Přihláška

Žádost o přistoupení do sdružení naleznete zde:

xxx

Vedení asociace

Předseda

Ing. Petr Židlický

zidlicky@asociaceocr.cz

+420 736 650 129

xxx

Revizor účtů

Mgr. Alena Horáková, BA (Hons)

a.horakova@vychodnicechy.info

+420 725 702 650

xxx

Tajemnice

Mgr. Zuzana Vojtová

zuzana.vojtova@vychodni-morava.cz

+420 733 161 673