O asociaci

Co je AOCR?

Asociace organizací cestovního ruchu, z.s. (dále jen AOCR) vznikla v roce 2011, kdy se Ministerstvo pro místní rozvoj poprvé začalo vážně zabývat přípravou Zákona o cestovním ruchu. Do přípravy Zákona byla zapojena řada oborových asociací včetně Asociace turistických regionů (oblastní a lokální DMO). Krajské destinační organizace měly zájem zapojit se do příprav Zákona, podpořit potřeby podnikatelů, zájmy krajů a dalších hráčů na poli cestovního ruchu a posílit zájmy turistických destinací. Zapojené subjekty si od připravovaného Zákona slibovaly legislativní oporu pro cestovní ruch, přehledné systémové řízení a financování rozvoje tohoto významného oboru. Cestovní ruch patřil v té době a dále až do března 2020 k významných hospodářským odvětvím. Zaměstnával více než 230 000 obyvatel země, čímž vytvářel 2,9 % HDP.


AOCR sdružuje organizace destinačního managementu s celokrajskou působností. V současné době se asociace skládá z 9 členů, zastupujících své turistické regiony. Jedná se tedy o 64% krajů České republiky. AOCR je aktivním členem Unie cestovního ruchu. Zástupci těchto organizací hrají významnou úlohu jako členové pracovní skupiny pro cestovní ruch při činnosti Asociace krajů České republiky. Vzhledem k odložené přípravě Zákona o cestovním ruchu na dobu neurčitou, byl ze strany MMR ve spolupráci s jeho příspěvkovou organizací CzechTourism nastaven, v rámci ekonomického přístupu k rozvoji cestovního ruchu, systém řízení a finanční podpory. Pravidla činnosti a certifikace DMO (organizací destinačního managementu), která byla vypracována na třech základních úrovních, národní, krajské a oblastní, přesně definují rozsah činností i povinností organizací na jednotlivých stupních. Zároveň také určují povinnosti komunikace, koordinace a kooperace v rámci činností, aby nedocházelo paralelními aktivitami ke zbytečnému plýtvání i tak nedostatečných finančních prostředků, ale naopak k jejich maximálnímu využití.


Role destinačních managementů neztrácí na své důležitosti ani v současné době, kdy je výkon cestovního ruchu téměř zcela přerušen a nárazově uvolňován v rámci domácího prostředí. O to důležitější je koordinace aktivit, podpora partnerů, jejichž podnikání je výrazně zasaženo touto situací. Rozvoj turistických produktů, hledání nových informačních kanálů, koordinace nabídek a zajištění rozvoje udržitelného cestovního ruchu i poradenské činnosti patří k aktivitám, kterými destinační managementy mohou přispět právě k restartu cestovního ruchu v České republice.

Stanovy

Stanovy Asociace organizací cestovního ruchu jsou k dispozici:

Přihláška

Žádost o přistoupení do sdružení naleznete zde:

Vedení asociace

Předseda Asociace organizací cestovního ruchu

Ing. Jaromír Polášek

polasek@asociaceocr.cz

+420 602 557 731

Místopředseda Asociace organizací cestovního ruchu

Ing. Tomáš Čihák

tomas.cihak@vysocinatourism.cz

+420 732 650 158

Revizor účtů Asociace organizací cestovního ruchu

Mgr. Alena Horáková, BA (Hons)

a.horakova@vychodnicechy.info

+420 725 702 650

Tajemnice Asociace organizací cestovního ruchu

Mgr. Zuzana Vojtová

Zuzana.vojtova@sccr.cz