Velká cena cestovního ruchu

V minulém týdnu byly při veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD vyhlášeny výsledky 17. ročníku prestižní soutěže Velká cena cestovního ruchu, jejímž vyhlašovatelem je komunikační agentura COT group a partnerem i spolupořadatelem je společnost ABF.

Soutěžit tradičně mohly komerční společnosti, krajské úřady, města, obce, organizace destinačního managementu, zahraniční turistické centrály i další subjekty ve čtyřech soutěžních kategoriích:

  • Nejlepší turistický produkt
  • Nejlepší e-projekt (web, mobilní aplikace, technologie, AI)
  • Nejlepší udržitelný projekt 
  • Inovativní marketingová komunikace

Vítězné projekty

Největšímu zájmu přihlašovatelů se tradičně těšila kategorie Nejlepší turistický produkt, v které se sešlo 27 přihlášek. V silné konkurenci se u poroty nejvíce prosadil projekt Hřebenovka Český Švýcarskem, který do soutěže přihlásila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Cílem projektu je rozmělnit overtourismus v této oblíbené turistické destinaci. Turistická trasa nazvaná Hřebenovka tak provádí turisty i po méně známých místech regionu. Projekt je navíc koncipován tak, aby přispěl ke snížení sezonnosti cestovního ruchu v Českém Švýcarsku. I díky možnosti využití veřejné dopravy, která je k dispozici po celé délce trasy, je projekt možno považovat za udržitelný. Porotci se shodli, že se jedná o skvěle a stylově vytvořenou platformu s velkým potenciálem. Ocenili zejména lákavou formu a stylový design projektu.

Kategorie Inovativní marketingová kampaň byla do soutěže zařazena podruhé po loňské úspěšné premiéře. A i tentokrát šlo o krok správným směrem. Z jedenácti přihlášených kampaní porotu nejvíce zaujala ta, kterou přihlašovatelé z TIC BRNO nazvali Designová instalace #draknahaku jako marketingová podpora festivalu Brněnské Vánoce. Kreativní studio NAHAKU vytvořilo z upcyklovaného materiálu (konkrétně z hadiček polyethylenu, které by jinak skončily jako průmyslový odpad) vánoční svetr a obléklo do něj „brněnského draka“, jeden z hlavních symbolů Brna umístěný v průchodu pod Starou radnicí. Cílem kampaně bylo dát nový směr tradicím a zvýšit atraktivnost a návštěvnost festivalu Brněnské Vánoce. Dílčím cílem bylo upozornit na nový gurmánský trh, který byl umístěn na nádvoří Staré radnice za průchodem, v kterém byla tato světelná instalace umístěna. Porota tuto kampaň označila za moderní a navýsost kreativní projekt s efektivním virálním dosahem.

V tradiční kategorii Nejlepší elektronický projekt se tentokrát stala vítězem Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava s projektem Webová aplikace Brno Convntion Bureau. Jeho přínos tkví v minimalizaci množství tiskovin používaných v kongresovém průmyslu na jihu Moravy. Účastníci kongresů, konferencí a dalších eventů mají díky aplikaci v reálném čase aktuální informace o akcích a jejich programu, o možnostech ubytování a stravování, stejně jako o možném turistickém vyžití v okolí. Nástroj, který je organizátorům eventů v rámci podpory MICE v Jihomoravském kraji k dispozici zdarma, je vhodný především pro účastníky mezinárodních akcí, případně pro návštěvníky z ostatních částí Česka. Podle poroty se jedná o výbornou pomoc pořadatelům eventů. Aplikaci porota shledala jednouchou a přehlednou a kvitovala, že propojuje sektor MICE s klasickým turismem.

Sedmnáctý ročník soutěže potvrdil i další trend z minulých let – zájem o problematiku udržitelnosti. Projekty, které se sešly v kategorii Nejlepší udržitelný projekt, byly kvalitní a přínosné. Trofej za vítězství porotci tentokrát přisoudili obci Modrá, která do soutěže přihlásila projekt Skanzen Modrá – centrum historie a tradic, areál zážitků pro malé i velké. Cílem inovativního projektu, který obec rozvíjí již 26 let, je obnovit krajinu, zpřístupnit ji citlivě návštěvníkům a přitom ji zachovat v lepší formě i budoucím generacím. Areál je dlouhodobě budován s ohledem na udržitelný cestovní ruch s cílem předcházení overtourismu. Porotci vyzvedli „moc hezky uchopené komplexní pojetí, návaznost aktivit, držení se tradic, seznámení s místní krajinou, využití potenciálu místa a regionálních produktů“. Kvitovali rovněž skvěle zvládnutý marketing a spolupráci různých partnerů.

Přední příčky obsadili také naši členové, kterým za úspěch moc gratulujeme!

Bližší informace o soutěži a kompletní přehled výherců najdete na: komoraplus.cz