Umělá inteligence potírá zakázané večírky a ruší tisíce pobytů přes Airbnb

Airbnb využívá umělou inteligenci (AI) k potlačení rušivých večírků a problémů spojených s pronájmem jejich ubytování. Během pandemie a uzavření restaurací začali lidé hledat alternativní místa pro oslavy, což vedlo k nárůstu večírků v pronajatých domech a bytech. Airbnb reagovalo na tuto situaci implementací restrikcí, včetně zákazu večírků pro mladší hosty a omezení počtu osob.

Umělá inteligence na Airbnb hraje klíčovou roli při rozhodování o rezervacích. Model AI analyzuje mnoho faktorů, včetně věku žadatele, délky rezervace a vzdálenosti od bydliště hostitele. Cílem je odhalit a omezit rizika spojená s večírky a rušivým chováním. Implementace této technologie od května 2022 vedla k zamítnutí více než 320 tisíc rezervací a snížení večírků o 55 % od roku 2020.

Umělá inteligence používá hluboké učení a neuronové sítě k analyzování dat podobně jako lidský mozek. Tato technologie není jen o snižování rizika večírků, ale také o eliminaci problémů s hlukem, odpadky a parkováním. Airbnb se zaměřuje na neustálý vývoj svého modelu AI, který se s časem naučí lépe díky analýze stále více dat.

Zpracováno na základě článku seznamzpravy.cz