Zákon o cestovním ruchu nebude, řekl Bartošův úřad. Krok špatným směrem, kritizují ho zástupci oboru.

Slibovaný zákon o cestovních ruchu zřejmě nebude. Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Ivanem Bartošem (Piráti) tvrdí, že se chce vydat při podpoře cestovního ruchu jinou cestou. K přijetí nového zákona si přitom ve svém programovém prohlášení zavázala vláda. Zástupci cestovního ruchu navíc tvrdí, že varianta bez zákona není dobrým krokem a do budoucna rozvoji cestovnímu ruchu nepomůže.

„Chceme se při rozhodování řídit daty, a proto bude ministerstvo postupovat v souladu s doporučeními hodnocení dopadů regulace RIA,“ zdůvodnila pro Český rozhlas mluvčí resortu pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

Hodnocení dopadů, takzvaná studia RIA, je nedílnou součástí legislativního procesu. Studie vyhodnocovala několik variant a ve výsledku vyšlo jako nejlepší řešení právě takzvaná nelegislativní cesta, kterou se chce úřad vydat.

„Plánované kroky budeme nadále konzultovat se zástupci cestovního ruchu, samospráv a podnikatelů,“ pokračovala Hešíková. Schůzka se zástupci cestovního ruchu je podle ministerstva naplánovaná na začátek září, u kulatého stolu jim chce představit další kroky.

Krok špatným směrem

Ministerstvo se chce zaměřit na zlepšení financování takzvaného destinačního managamentu. Jde o organizace, které mají za úkol efektivní řízení turismu na určitém území Česka – může jít například o region nebo menší územní celky. Studie vládě doporučuje, aby spolu s kraji, obcemi a podnikateli nastavila nový systém financování skrze neinvestiční dotace.

Toto řešení by mělo co nejvíce zapojit samosprávy, veřejné instituce a hlavně podnikatele. „Mělo by být hodnotící a ne nárokové. Veřejnou podporu by měl zkrátka získat ten, kdo pracuje dobře,“ vysvětlila mluvčí Hešíková. Podle ní je toto řešení založené na principu dobrovolné spolupráce a nepracuje s povinnostmi ani sankcemi.

Podle České unie cestovního ruchu je to ale krok špatným směrem. Její předseda Jakub Juračka kritizuje už samotnou studii RIA, která byla podle něj zadána v jiném kontextu, než zástupci cestovního ruchu navrhovali, a proto vyšla negativně.

„Tam rok probíhaly nějaké diskuze. My jsme se jich snad všech účastnili. A z toho měl tým pana ministra na Úřadu vlády vytvořit nějaký ten legislativní návrh, potažmo podklad pro studii RIA. Z našeho pohledu, když jsme se potom k té studii dostali, tak to zadání nebylo úplně tak jednoznačně napsáno,“ řekl Juračka.

Podle něj panuje mezi zástupci cestovního ruchu v současnosti frustrace a zklamání z toho, že se dva roky snažili ministerstvu s přípravou zákona pomoci a to se nakonec rozhodlo pro jiné řešení.

Zástupci cestovního ruchu poukazují na to, že zákon by měl nastavit jasná pravidla, která se nebudou měnit po každých parlamentních volbách. „Aktuálně v tom oboru chybí nějaká jednotná pravidla, směrnice a to jak pro fungování destinačních magagementů, tak v řadě dílčích oborů,“ tvrdí předseda Asociace organizací cestovního ruchu Petr Židlický.

Cestovní ruch podle něj není jen o destinačním managementu. Legislativa měla například ošetřit i poskytování průvodcovských služeb nebo jasně definovat povolání horských průvodců. Podle zástupců cestovního ruchu mají navíc nějakou formu zákona o cestovním ruchu všechny okolní státy a bez něj nebude Česko v boji o turisty dostatečně konkurenceschopné.

Zdroj: irozhlas.cz

Závěrečná zpráva RIA k věcnému záměru zákona o cestovním ruchu: mmr.cz