Mariánské Lázně získaly titul KLIMATICKÉ LÁZNĚ!

Mariánské Lázně byly uznány klimatickými lázněmi a staly se šestými lázněmi v ČR, které toto označení nesou. Nyní jsou nejkomplexnějším lázeňským místem, jež k léčbě využívá všech přírodních zdrojů – minerální uhličitou vodu, přírodní CO2 pro plynové obálky a injekce, peloidy a nyní i klima.

Český inspektorát lázní a zřídel uznal Mariánské Lázně za lázně klimatické. Ministerstvo zdravotnictví prostudovalo žádost a došlo k závěru, že předložené podklady jsou dostatečné a v souladu s lázeňským zákonem. Podmínky pro stanovení využívání klimatických podmínek k léčebným účelům v přírodních léčebných lázních Mariánské Lázně považuje ministerstvo za splněné. Nyní na ministerstvu probíhají legislativní kroky vedoucí ke změně indikačního seznamu tak, aby bylo možné zohlednit nový stav a využít klima k léčbě.

V květnu 2021 začalo město Mariánské Lázně usilovat o získání statusu klimatických lázní. Tento krok vzešel ze společné iniciativy města Mariánské Lázně, mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu a společnosti ENSANA. Návrh podpořilo město, kraj i Český inspektorát lázní a zřídel, který patří pod agendu Ministerstva zdravotnictví a tento status vydává.

Mariánské Lázně očekávají, že jim nový status umožní realizovat zajímavější marketingovou kampaň, a přilákat tak více hostů jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Status klimatických lázní je obdobou statusu Heilklimatischer Kurort, který se uděluje v německy hovořících zemích. Jde o nejvyšší dosažitelnou metu v místě s pravidelně monitorovaným a certifikovaným čistým ovzduším, jež je zároveň přírodním léčivým zdrojem. To je důležitý podnět pro hosty z Německa, kteří tradičně jezdí na lázeňský pobyt do Mariánek.

Zdroj: zivykraj.cz