Seminář SOCR ČR: Význam a přínos cestovního ruchu pro českou ekonomiku

V minulém týdnu, v úterý 17. 10. 2023, jsme se zúčastnili semináře pořádaného Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR), kterého se účastnili zástupci Poslanecké sněmovny, MMR, Národní ekonomické rady vlády, Svazu měst a obcí, Asociace horských středisek, Asociace krajů a další zástupci podnikatelského sektoru. Naše tajemnice Zuzana Vojtová prezentovala stav Kategorizace DMO i problémy chybějícího systému řízení a financování CR.