Vize

Spolupráce a kooperace

Vytváříme platformu pro spolupráci a kooperaci členských organizací navzájem jakož i s nečlenskými subjekty.

Spolupůsobíme při formování profesních pracovníků v cestovním ruchu, spolupracujeme s odbornými školami, vznášíme požadavky na soubor požadovaných znalostí absolventů.