Poslání

Informovanost

Zajišťujeme, resp. zprostředkováváme informovanost členských organizací o vývoji podmínek pro činnost v oboru cestovního ruchu v oblasti legislativní a politické, jakož i informovanost o činnosti a zkušenostech členských organizací navzájem.