O možnostech využití geolokačních dat z projektu Ministerstva vnitra diskutovali odborníci v Praze

Ministerstvo vnitra uspořádalo v Praze ve dnech 17.–18. dubna mezinárodní konferenci Geolokační data ve veřejné správě. Odborníci ze státní správy, samospráv, soukromé a akademické sféry diskutovali o využití geolokačních dat ze sítí mobilních operátorů pro potřeby rozvoje veřejné správy. 

Ministerstvo vnitra představilo na mezinárodní konferenci výsledky projektu, který mapoval pohyb obyvatelstva v Česku prostřednictvím signalizačních geolokačních dat. Své zkušenosti se zpracováním těchto dat sdíleli také zástupci mobilních operátorů. Řešily se i analýza a praktické využití geolokačních dat. Roli tzv. big dat a umělé inteligence v rozvoji veřejných služeb, digitální transformaci a netradičních způsobech sledování dopravních toků v zahraničí představili experti z norských akademických a výzkumných institucí z Trondheimu, Kristiansandu a Sogndalu.

Projekt Ministerstva vnitra má i nadstavbu v podobě sdílení získaných dat všem subjektům veřejné správy, jako jsou obecní a krajské samosprávy, dobrovolné svazky obcí či další resorty.

Těšíme se, jak tato unikátní data od všech velkých mobilních operátorů zájemci uchopí a použijí.Nabízí se využití pro potřeby územního a dopravního plánování, lokalizace občanské vybavenosti, a dokonce i pro krizové řízení, uvedl vrchní ředitel sekce veřejné správy Jiří Koubek.

Konference byla závěrečnou aktivitou projektu „Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území“, spolufinancovaného z prostředků Fondu EHP a Norska programu Řádná zpráva. Realizace projektu probíhala od roku 2020 a končí v dubnu 2024.

Zdroj: mvcr.cz

Projekt: Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území

Projekt se zabývá využitím prostorových dat pro plánování a rozvoj veřejných služeb a služeb veřejné správy. Záměrem projektu je zohlednit potřeby občanů při územní lokalizaci veřejných služeb. Za tímto účelem jsou sledovány vzorce prostorového chování populace, ze kterých lze odvodit optimální rozmístění služeb v území. K tomu je zapotřebí zajistit kvalitní analytické podklady založené na aktuálních a validních datech. Součástí projektu je proto nákup dat z geolokační sítě mobilních operátorů ve formě databáze anonymizovaných statistických údajů, realizovaný prostřednictvím veřejné zakázky. 

Získané databáze představují unikátní zdroj dat o každodenní mobilitě obyvatel se širokým využitím napříč veřejnou správou. Díky unikátnímu nastavení způsobu sběru geolokačních dat a jejich prvotní analýzy přestavují již výsledné údaje samotný model mobility populace Česka. Na základě vyhodnocení pokročilých prostorových analýz zejména o denních dojížďkových proudech obyvatel a přirozených meziobecních vazbách jsou pak modelovány dojížďkové regiony. Tato regionalizace odráží přirozené koncentrační procesy a dojížďkové vztahy každodenní mobility občanů. Díky takovýmto modelům lze efektivně lokalizovat veřejné služby.

Charakteristika dat

 • data všech 3 provozovatelů mobilní sítě (T-Mobile, O₂, Vodafone)
 • 4 nezávislá měření (podzim 2021, jaro 2022, léto 2022, zima 2022/2023)
 • každé měření v délce 28 dní

V rámci získávání a primární analýzy dat bylo sledováno několik typů pohybu/pobytu. Základním sledovaným atributem bylo místo rezidentství, které bylo přiděleno každé analyzované SIM kartě. Další atributy byly SIM kartám přidělovány na základě jejich dopravního chování v období celých analyzovaných 28 dní na základě četnosti návštěvy jednotlivých obcí a celkového počtu hodin zde strávených. Vůči jedné obci může mít SIM karta jen jeden z následujících atributů:

 • Rezident – nejčastější místo přenocování
 • Dojížďka za prací/školou – alespoň 13 návštěv, alespoň 50 hodin
 • Intenzivní dojížďka za službami – alespoň 4 návštěvy, alespoň 8 hodin
 • Občasná dojížďka za službami – alespoň 2 návštěvy, alespoň 4 hodiny
 • Druhé bydlení – alespoň 6 přenocování v pravidelném rytmu
 • Nocující návštěvník – alespoň 1 přenocování
 • Návštěvník – 1 návštěva alespoň o délce 3 hodin

Možnosti využití dat ve veřejné správě

Data mají široké uplatnění napříč veřejnou správou, a to jak pro státní správu, její lokalizaci, organizaci a koordinaci, tak pro samosprávu na krajské i obecní úrovni.

 • Územní plánování a rozvojové koncepce
 • Lokalizace služeb veřejné správy
 • Dopravní plánování
 • Občanská vybavenost, veřejné služby a technická infrastruktura
 • Krizové řízení
 • Cestovní ruch

Zdroj a více informací včetně interaktivních map: kamdojizdime.cz