VÝZKUM: Iritace rezidentů

🌍 Iritační index cestovního ruchu – odhalující skutečnost! 🌍

Milí kolegové cestoruchaři,

dnes bychom s Vámi rádi sdíleli výzkum Institutu turismu agentury CzechTourism. Iritační index je měřítkem, které zkoumá míru podráždění nebo frustrace místních obyvatel v důsledku cestovního ruchu.

🎉 Hlavní zjištění výzkumu:

 • Celkový irigační index v české populaci dosahuje v průměru hodnoty 2,02 = prakticky odpovídá fázi 🧘‍♀️ rovnováhy.
 • U lidí žijících v turisticky exponovaných lokalitách činí průměrný irigační index 1,89, což znamená pozitivnější vztah k CR a k jeho vlivům na lokalitu (sami častěji benefitují 💰️ z CR).
 • Mezi Čechy i rezidenty žijícími v turisticky exponovaných lokalitách je 24% nadšených 🥳 z růstu, tedy lidí, kteří vítají rozvoj cestovního ruchu v lokalitě nebo k němu mají jednoznačně pozitivní vztah.
 • Cca 2/3 představují lidé ve fázi rovnováhy , tj. ti, kteří spatřují většinou pozitiva CR a vyhovuje jim současná úroveň jeho rozvinutosti v lokalitě jejich pobytu.
 • Fáze nepřátelství 😡 je velmi řídkým jevem, týká se jen 3% Čechů, resp. 1% obyvatel turisticky exponovaných lokalit.
 • Největšími problémy spojenými s množstvím turistů pro Čechy jsou:
  1. vyšší ceny
  2. zhoršené možnosti parkování
  3. poškozování přírody
  4. odpadky

Celý výzkum je k dispozici na tourdata.cz