1. čtvrtletí 2023: Návštěvnost ubytovacích zařízení se pozvolna zvyšovala

V prvním čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 3,8 milionu hostů, z toho domácích hostů bylo 2,1 milionu a ze zahraničí se ubytovalo 1,7 milionu osob. Počet přenocování dosáhl necelých 10 milionů nocí a meziročně se zvýšil o čtvrtinu.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 9,9 milionu nocí, což bylo o 26,4 % více než ve stejném období loňského roku. Mírně převažovali domácí hosté, jejichž počet přenocování o 5 % přesáhl výsledky z 1. čtvrtletí 2019 před pandemií.

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období 3,8 milionu hostů, což bylo o třetinu více než v loňském roce. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil bezmála o 90 % a také domácích hostů se ubytovalo více než loni,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Hotely zaznamenaly zvýšení celkové návštěvnosti na 2,9 milionu příjezdů (o 43,4 %). V penzionech se ubytovalo přes půl milionu hostů (+10 %) a podíl ostatních ubytovacích zařízení na celku činil jednu desetinu. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily v 1. čtvrtletí kromě Prahy a Karlovarského kraje také kraj Královéhradecký a Liberecký. V těchto regionech s charakteristickým horským cestovním ruchem se meziročně snížila návštěvnost domácí klientely. Počty příjezdů v obou krajích klesly o více než 5 % a počet přenocování o 7 % v případě Královéhradecka, o 8,5 % na Liberecku. Také na střední a východní Moravě ubylo ubytovaných rezidentů.

„Návštěvnost se po kovidové krizi pozvolna zvyšovala, ale v porovnání s rokem 2019 nebyla ještě na stejné úrovni. Provozovatelům stále chyběla pětina zahraniční klientely, která do Česka před krizí jezdila,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se nejvíce ubytovalo jako obvykle z Německa. Němci stále tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (438 tisíc příjezdů, index 188,3 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli návštěvníci ze Slovenska (154 tisíc, index 158,8 %) a na třetím místě se umístili hosté z Polska (133 tisíc příjezdů, index 170,5 %). Na dalších příčkách se umístili občané ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a z Itálie.

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Zdroj: ČSÚ