Návrat ztracené kroniky z roku 1743 do Chebu

Na konci měsíce října přišel na adresu turistického infocentra v Chebu stručný e-mail, ve kterém odesílatelka z Německa uvedla, že je majitelkou starého spisu o Chebu a zda by o něj město nemělo zájem. Později poslala několik fotografií, podle kterých historik PhDr. Miloš Říha, bývalý
kastelán zámku Kynžvart, kterého město požádalo o spolupráci, posuzoval autenticitu spisu. Doktor Říha byl nabídkou na odkoupení kroniky za cenu 1000 EUR nadšen.

Z několika zaslaných stránek spisu byl schopen identifikovat, že se jedná o kroniku, která je sice v seznamu historických kronik uvedena, ale je považována za ztracenou.

Kronika zahrnuje události od 10. a 11. století až do roku 1743. Dočteme se o počátcích Chebu, názvu města, o chebském hradu, o dalším rozšíření Chebu a jeho povýšení na město v roce 1179, o stavbě prvních klášterů a rozkvětu města. Podrobně se kronikář věnuje třeba také tzv. Valdštejnskému masakru – zavraždění vévody Albrechta z Valdštejna v Pachelbelovském domě na náměstí v Chebu 25. února 1634.

Nadační fond je i dále připraven financovat práce spojené kronikou jako je sestavení bibliografického záznamu, rekonstrukce vazby a několika prvních listů a následná digitalizace.  Cílem je nechat zhotovit v průběhu příštího roku přepis a překlad do češtiny, aby si ji mohl prohlédnout a přečíst na internetu každý, koho kronika města Chebu z roku 1743 zajímá. Zveřejnění těchto této historie bude zajímavé i pro německé čtenáře, o nejbližším sousedu Waldsassenu a jeho klášteře kronika také pojednává.

Celý článek je k dispozici zde:

Add a Comment