Založena Asociace organizací cestovního ruchu

Tisková zpráva

Brno 29.11. 2010

V listopadu byla v Brně založena Asociace organizací cestovního ruchu s celokrajskou působností, které svou činnost vyvíjejí na základě pověření či zřízení krajem. Zakládajícími členy asociace jsou: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Vysočina Tourism a Destinační společnost Východní Čechy.

Asociace si klade za cíl navrhovat a podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. „Chceme se vyjadřovat k navrhovaným předpisům z oblasti cestovního ruchu i k hospodářské politice státu či územních orgánů v této oblasti," řekla Zuzana Vojtová z Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, která byla zvolena předsedkyní této asociace.

Členové asociace si od jejího zřízení slibují zejména větší spolupráci a informovanost ve vztahu zejména k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a CzechTourismu právě při řešení problematiky cestovního ruchu nejen na celostátní, ale rovněž na regionální úrovni. Asociace chce být dalším významným komunikačním kanálem mezi centrálními institucemi a regiony. „Naší ambicí je společná propagace, práce s veřejností a se sdělovacími prostředky, stejně jako schopnost připravovat a společně realizovat projekty v cestovním ruchu," dodává Vojtová.

K dalším činnostem asociace bude patřit konzultantská činnost a spolupráce při formování profesních pracovníků v sektoru cestovního ruchu. Z toho důvodu bude asociace spolupracovat s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Samozřejmostí bude spolupráce s ostatními aktéry v cestovním ruchu na bázi partnerství.

Odběr novinek