Česko patří mezi nejžádanější kongresové destinace světa

Česko se podle Mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) umístilo na 19. místě v žebříčku nejžádanějších konferenčních destinací, což je historicky nejlepší výsledek. Praha si stejně jako loni udržela pátou pozici mezi evropskými městy a celosvětově skončila na šesté příčce. Úspěch Česka na globálním kongresovém poli tak potvrzuje nejen to, že dlouhodobá spolupráce tuzemské veřejné a soukromé sféry je v tomto ohledu efektivní, ale i to, že roste zájem zahraničních nákupčích o regionální nabídku. Tento trend prokázal též letošní ročník veletrhu IMEX ve Frankfurtu, na kterém se koncem května představilo 3 100 společností ze 150 zemí světa.
Mezinárodní kongresová asociace ICCA každoročně sestavuje žebříček top kongresových destinací na základě počtu mezinárodních konferencí a účasti více než 50 delegátů. MICE neboli kongresový a incentivní turismus hraje v oblasti cestovního ruchu významnou roli. Nejen že výrazně napomáhá vyrovnávat sezónnost, ale má i významný ekonomický přínos. Podle dlouhodobých statistik utrácí kongresový delegát v dané destinaci minimálně 2,5x více než běžný turista. A za zmínku stojí i přínosy neekonomické.

„Kongresový cestovní ruch vede k rozvoji znalostního potenciálu, sdílení know-how, prezentaci úspěchů domácího výzkumu, propagaci a internacionalizaci inovačních aktivit. Má tak strategický přesah do dalších odvětví a funguje jako účinný nástroj meziresortní spolupráce. Vzhledem k tomu, že kongresy se většinou konají mimo hlavní turistickou sezónu a delegáti se zdržují v kongresových prostorách, čímž nezatěžují hlavní turistické atrakce a centra měst, jedná se zároveň o jednu z nejvíce udržitelných forem cestovního ruchu. Přidanou hodnotou pak je, že kongresový turista utrácí v destinacích více, šíří dobré jméno o daném místě v zahraničí a pokud je spokojený, často se ve stejném hotelu, městě či zemi rozhodne strávit soukromou dovolenou nebo prodloužený víkend třeba s rodinou či partnerem,“ vyzdvihuje zásadní roli MICE turismu ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechToursim František Reismüller.

Význam kongresového a incentivního turismu potvrzují i data z loňského srpnového výzkumu agentury CzechTourism v Německu, podle nichž Česko považuje za atraktivní 35 % tamních firem, a tuzemsko tak stojí v čele žebříčku atraktivity.

„Z umístění Česka v žebříčku ICCA máme obrovskou radost. Je to výsledek dlouhodobé a efektivní spolupráce mnoha subjektů, jak z veřejné, tak soukromé sféry. Statistiky zároveň ale ukazují, že celosvětová konkurence je enormní, nejen v Evropě, ale také v asijských zemích. To dokládá i příklad Singapuru, který se během jediného roku dokázal posunout o deset příček a dostat se na celosvětově druhé místo,“ přibližuje Tereza Hofmanová, vedoucí manažer Czech Convention Bureau a dodává: “Vzhledem k tomu, že celý proces, tedy od počáteční kandidatury až po samotnou realizaci mezinárodního kongresu v dané destinaci, trvá i několik let, je nezbytné kongresový cestovní ruch ještě více podpořit a nadále rozvíjet. Jedině tak se nám podaří udržet v budoucnu současný vysoký zájem pořadatelů těchto akcí jak o celé Česko, tak Prahu.”

Zájem o Česko ze strany zahraničních nákupčích byl zřejmý i na letošním ročníku veletrhu IMEX ve Frankfurtu. Jednom z největších globálních veletrhů zaměřených na kongresovou a incentivní turistiku. S celkovým počtem 4 200 nákupčích z téměř stovky zemí světa patřil letošní ročník mezi největší. Počet uskutečněných B2B jednání přesáhl 63 000. Mezi nákupčími převládaly společnosti z Německa (16 %), Spojených států (13 %) a Velké Británie (10 %). Letos také vzrostl podíl společností z Latinské Ameriky, zejména z Brazílie a Mexika.

V expozici České republiky tradičně svou nabídku prezentovali nejen zástupci hotelů, kongresových prostor a agentur, ale také regiony – konkrétně Prague Convention Bureau a Brno Convention Bureau.

„Většina tuzemských společností, které se na veletrhu představily, působí v Praze. A právě proto nás velice těší zvyšující se zájem nákupčích o regionální nabídky. Roste poptávka po incentivních cestách mimo hlavní město, což otevírá nové možnosti pro ostatní regiony. Často zaznamenáváme dotazy na unikátní místa, zejména historické objekty, kde by pořadatelé mohli zorganizovat eventy. Česko má nejhustší síť památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO na rozlohu země, což v praxi znamená, že v tomto ohledu máme skutečně obrovský potenciál. Pokud jde o další požadavky, nákupčí se zajímají též o udržitelné lokace a slow turismus,“ doplňuje Tereza Hofmanová.

Den před zahájením veletrhu IMEX proběhl druhý ročník Globálního Fóra Národních Convention Bureaus, iniciovaného Strategickou Aliancí Evropských Národních Convention Bureaus. Jedná se o síť národních organizací, které zajišťují marketing destinací cestovního ruchu zemí Evropy. Cílem je posílení pozice Evropy jakožto destinace pro pořádání mezinárodních akcí. Česko je jedním ze zakládajících členů. Během společného zasedání proběhlo představení prioritních aktivit Aliance. Ty se letos zaměřují na dva základní okruhy – organizaci první konference ve spolupráci s PCMA (Professional Congress Management Association) věnované udržitelnosti, která proběhne v říjnu v Barceloně, a vybudování sdílené platformy, tzv. sustainability hub for events. Ta bude sloužit k efektivnímu sdílení informací, zkušeností a nástrojů týkajících se udržitelnosti v oblasti konferenčního cestovního ruchu. Záměrem je vytvořit centrum, které podporuje inovace a spolupráci mezi členy aliance, aby mohli efektivněji implementovat udržitelná opatření ve svých oblastech působení.

Zdroj: czechtourism.cz