Jarní zasedání Czech Convention Bureau přineslo nové výzvy i posílení spolupráce 

Společné aktivity v letošním roce, budoucí strategie rozvoje i mezinárodní spolupráce nebo nutnost zajištění udržitelnosti ve spojení s kongresovou turistikou. Taková byla hlavní témata jarního zasedání Czech Convention Bureau, kterého se zúčastnili zástupci všech českých i moravských regionálních convention bureaus. 

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury České centrály cestovního ruchu – CzechTourism už 14 let a jejím cílem je koordinovat a podporovat rozvoj MICE (tedy kongresové a incentivní turistiky) v rámci celé České republiky. Jinak řečeno, propagovat Česko jakožto velice atraktivní destinaci pro pořádání velkých kongresů, seminářů, ale také menších firemních akcí, konferencí nebo třeba incentivních skupin. Je k dispozici všem, kteří chtějí v tuzemsku organizovat uvedené akce. 

“Česko patří mezi TOP kongresové destinace. Podle dat mezinárodní kongresové asociace ICCA (International Congress and Convention Association) má aktuálně historicky nejlepší umístění. V uplynulém roce jsme obsadili 20. příčku mezi všemi zeměmi světa. Praha, která se dlouhodobě pohybuje v první desítce nejvíce využívaných destinací, obsadila dokonce 5. místo. Cílem agentury CzechTourism je do budoucna ještě více MICE produkt podpořit. A to i prostřednictvím nově plánovaných přímých leteckých spojení z bonitních zahraničních trhů, jakými je například Indie. V dalším rozvoji je důležité též naše zapojení do mezinárodních struktur, díky kterému se nám daří spolupracovat v rámci projektů a posouvat tak celý kongresový sektor kupředu,”shrnuje ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller

Zasedání Czech Convention Bureau probíhají pravidelně a společný plán MICE aktivit jeho členové každoročně aktualizují. Během jarního zasedání padlo rozhodnutí, že se letošní rok ponese v duchu ještě hlubší provázanosti se soukromou sférou, a to ve všech zdejších regionech. V neposlední řadě pak zazněl i fakt, že je třeba zaměřit se v kongresové turistice na oblast udržitelnosti. Právě té se Czech Convention Bureau věnuje v rámci Strategické aliance evropských národních convention bureaus, jejíž zakládajícím členem je Česko. V závěru jednání pak proběhl workshop věnovaný tématu „Policy driven acquisition model”. Jde o způsob spolupráce napříč sektory a cílem je podpořit konání velkých mezinárodních akcí světového významu. Velkou praxi s tímto modelem mají například ve Skotsku, jehož zástupci své zkušenosti prezentovali na loňském zasedání. 

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro budoucí rozvoj kongresové a incentivní turistiky v Česku, a proto je jedním z našich dlouhodobých cílů napomáhat jejich vzájemné komunikaci, která vede ke sdílení know-how a zefektivnění všech činností. Tedy k častějšímu využívání příkladů dobré praxe,“ uvádí vedoucí manažer Czech Convention Bureau Tereza Hofmanová a dodává: “Už několik let se také věnujeme edukaci v oblasti kongresové turistiky zaměřené nejen na zástupce z regionálních convention bureaus, ale i na soukromé subjekty v jednotlivých regionech. Nabízíme jim odborné konzultace zaměřené na rozvoj MICE produktu v regionech, pomáháme jim s nastavením jejich strategií apod.”

Na zasedání Czech Convention Bureau navázal už třetí ročník regionálního workshopu, jehož cílem bylo představení aktuální nabídky a regionálních možností vice než padesátce příchozích z řad DMCs (destination management companies), PCOs (professional congress organizers), eventových agentur i korporátů.

Zdroj: czechtourism.cz