2. čtvrtletí 2023: Růst návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení pokračoval také v jarních měsících

Ve druhém čtvrtletí 2023 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 5,8 milionu hostů, v tom bylo 3,2 milionu domácích a 2,5 milionu cizinců. Počet přenocování se zvýšil o 14,5 % na 13,8 milionu nocí.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku 13,8 milionu nocí, což bylo o 14,5 % více než ve stejném období loňského roku. Převažovali domácí hosté, 44 % přenocování uskutečnili cizinci. Počet přenocování rezidentů byl o 12,1 % vyšší než ve 2. čtvrtletí 2019 před pandemií. Počty uskutečněných nocí nerezidenty ale stále nedosáhly výsledků z roku 2019, ve sledovaném čtvrtletí byly o 15,0 % nižší.

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,8 milionu hostů, což bylo o 14,3 % více než v loňském roce. Počty domácích návštěvníků se zvýšily o 4 % a zahraničních hostů se ubytovalo o 31 % více než loni,“ uvedl Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Hotelový segment, v němž se ubytovalo 71 % všech hostů, zaznamenal zvýšení celkové návštěvnosti na 4,1 milionu příjezdů (o 17,1 %). Příjezdy do penzionů představovaly 13 % objemu návštěvnosti s meziročním navýšením o 9,3 %. Začátek turistické sezóny v kempech znamenal 290 tisíc příjezdů. Meziročně návštěvnost kempů mírně klesla o 0,1 % ubytovaných hostů. Počet strávených nocí byl v kempech o 3,3 % nižší než loni vlivem snížení zájmu domácí klientely. Regionálně se návštěvnost zvýšila ve všech krajích Česka. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily ve 2. čtvrtletí kromě Prahy tradičně Jihomoravský a Jihočeský kraj. Meziročně se návštěvnost nejvíce zvýšila v Karlovarském kraji (+21,4 %), v Praze (+19,7 %) a také v Olomouckém kraji (+18,4 %).

„Výkony ubytovacích zařízení v letošním 2. čtvrtletí se již přiblížily výsledkům před pandemií. Celkové počty ubytovaných hostů byly takřka stejné jako v roce 2019. Počet přenocování ale ještě předkovidové úrovně zcela nedosáhl a byl na 98 %,“ sdělil Roman Mikula z oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se nejvíce ubytovalo tradičně z Německa. Němci stále tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (637 tisíc příjezdů). Druhou nejpočetnější skupinou byli návštěvníci ze Slovenska (237 tisíc) a na třetím místě se umístili hosté z Polska (212 tisíc příjezdů). Spojené státy byly na 4. místě se 143 tisíci příjezdy. Nadále pokračoval výpadek příjezdů z asijských zemí a z Ruska.

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Zdroj: ČSÚ