Setkání členů

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 se v Českém Krumlově konala schůzka členů AOCR. V úvodu setkání informoval předseda asociace, Ing. Petr Židlický, členy o Zprávě o činnosti za rok 2022 a schvalována byla také účetní závěrka minulého roku.

V následné debatě se členové věnovali mimo jiné připomínkování pravidel pro čerpání dotací Ministerstva pro místní rozvoje (MMR) z Národního programu podpory cestovního ruchu (NPPCR) a Akčního plánu Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR. Dále členové řešili aktuální situaci Zákona o cestovním ruchu, pracovních schůzkách ke tvorbě zákona a průběhu zpracování RIA k zákonu. Zástupci AOCR jsou aktivními členy pracovní skupiny ke tvorbě zákona o cestovním ruchu.

Projednány byly také aktivity zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, konkrétně vzdálených zahraničních trhů, a možnosti spolupráce krajských DMO na těchto aktivitách.

Na setkání AOCR druhý den navazovalo setkání Komise Rady Asociace krajů pro cestovní ruch, kterého se účastnili zástupci krajů a další pracovníci zabývající se cestovním ruchem v regionech.