Kde stát přichází ročně o 30 miliard?

💼 Ptáte se také stejně jako my, kde a proč stát ročně přichází o miliardy korun? 🧐

Podle článku na KomoraPlus, který byl zveřejněn v dubnu, je hlavním důvodem absence zákona o cestovním ruchu. Bez tohoto zákona není efektivně nastaven systém řízení a financování cestovního ruchu, což vede k významným finančním ztrátám.

Kvůli absenci zákona o cestovním ruchu už nyní utíká státnímu rozpočtu 30 miliard korun ročně. Do budoucna to mohou být až stovky miliard korun. Pokud by byl nastaven systém řízení a financování cestovního ruchu, mohla by vláda mít finance i na valorizaci důchodů.

🗣️ Na dubnové konferenci Travelcon se odborníci z oboru cestovního ruchu setkali, aby diskutovali o tomto a dalších klíčových tématech. Ale co klíčoví politici? Ti se bohužel nezúčastnili.

💡 Tato situace nám ukazuje, jak důležité je mít efektivní systém pro řízení a financování cestovního ruchu. Bez toho stát přichází o obrovské sumy peněz, které by mohly být použity na jiné důležité vládní iniciativy.

🔗 Pro více informací si přečtěte celý článek na komoraplus.cz

🔗 Více informací o proběhlé konferenci Travelcon najdete na travelcon.cz